14.10.2022 – godziny rektorskie/dziekańskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Rector’s hours/Dean`s hours on the occasion of National Education Day

W dniu 14 października 2022 r. (z okazji Dnia Edukacji Narodowej) zostały zarządzone godziny
rektorskie – w godz. 13:30 – 18:00 oraz godziny dziekańskie – w godz. 18.00 – 20.00

On 14 October 2022 (on the occasion of the National Education Day) it is hereby decided that
the Rector’s hours apply from 1:30 p.m. to 6:00 p.m. and the Dean`s hours apply from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

 

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.