Nowy kierunek – Analiza danych

Analiza Danych – 3,5 letnie studia inżynierskie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. Ich posiadanie i umiejętne wykorzystywanie może zadecydować o uzyskaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest, zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych.

W związku z eksplozją ilości danych cyfrowych, analiza danych jest jedną z dziedzin nauki, które najszybciej się rozwijają. Rynek analizy danych wciąż rośnie, już teraz są to ogromne pieniądze. W 2012 roku magazyn Forbes oceniał, że sam segment Big Data do 2017 roku będzie wart 50 miliardów dolarów! Big Data to pobieranie, scalanie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych. Celem tych działań jest stworzenie obrazu, profilu klienta, czy sytuacji lub problemów występujących w otoczeniu firmy. Dlatego z usług specjalistów od analizy danych korzystają banki, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa handlowe np. Allegro, czy usługowe branży telekomunikacyjnej, a przede wszystkim firmy z branży IT, np. Google Inc. Takich specjalistów będzie też poszukiwać administracja publiczna.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia nowy interdyscyplinarny kierunek inżynierski Analiza Danych.

 

Analityk danych to osoba, której głównym zadaniem jest pozyskiwanie nowych, istotnych informacji i wiedzy z danych pochodzących z różnych źródeł.

 

Kierunek Analiza Danych to studia, z pogranicza matematyki i informatyki, mające zaspakajać rosnące zapotrzebowanie na specjalistów – inżynierów analityków danych. Program kierunku był tworzony we współpracy z firmami z Rady Biznesu przy WMiI, tak żeby kompetencje absolwenta kierunku odpowiadały na zapotrzebowanie firm.

Absolwent kierunku Analiza Danych będzie potrafił:

  • pobierać i łączyć dane z różnych źródeł: baz danych (m.in. MS Access, MS SQL Server, Oracle Database), arkuszy kalkulacyjnych, Internetu;
  • przygotowywać dane i oceniać ich jakość;
  • stosować narzędzia matematyczne i informatyczne w analizie danych
  • tworzyć podsumowania statystyczne zbiorów danych;
  • graficznie prezentować wyniki analizy;
  • używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych (m.in. Excel, VBA, R, Hadoop, MS SQL Server);
  • tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji;
  • dzięki realizacji grupowych projektów inżynierskich nauczy się pracy w zespole i podstaw zarządzania.

Studiując Analizę Danych poznasz podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego. Będziesz stosował zwinne metodyki zarządzania projektami w zespołach interdyscyplinarnych (Scrum, CRISP DM).

Dzięki dużej liczbie przedmiotów do wyboru prowadzonych w porozumieniu z partnerami z Rady Biznesu przy WMiI, studiując na kierunku Analiza Danych będziesz miał możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki studiów, możesz wybrać więcej przedmiotów związanych ze statystyczną analizą danych, ich interpretacją i prezentacją, (czyli pójść ścieżką bardziej matematyczną) lub ścieżkę związaną z bazami danych, programowaniem i problematyką „Big Data”, (czyli kierować się ku zawodowi związanemu z IT).

Inżynierski charakter studiów pozwala osiągać wymienione kompetencje głównie w ramach zajęć laboratoryjnych przy komputerze. Planowane są praktyki zawodowe w firmach wykorzystujących narzędzia analizy danych m.in. u partnerów z Rady Biznesu przy Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.  Szczególny nacisk zostanie położony też na przygotowanie do pracy w zespole oraz rozwijanie umiejętności prezentacji i wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów. Poznasz też podstawy funkcjonowania biznesu i elementy prawa m.in. w zakresie ochrony danych.

Kierunek Analiza Danych – studia inżynierskie, jest również atrakcyjną propozycją dla osób, które już studiują, ukończyły lub planują studia związane z marketingiem, ekonomią czy zarządzaniem, a które chcą zdobyć dodatkowe umiejętności związane z matematyczną i informatyczną analizą danych, np. nauczyć się korzystać z oprogramowania statystycznegoDyplom inżyniera Analizy Danych będzie dodatkowym atutem absolwenta na rynku pracy.

Ucz się wiedzy stosowanej przez firmy. AD to kierunek nastawiony na wiedzę praktyczną, dużo jest zajęć laboratoryjnych, projektów, są ciekawe praktyki i możliwości współpracy z firmami branżowymi. Ponadto nauczysz się jak być komunikatywnym, jak przedstawiać wyniki swojej pracy i pracować z zespole.

Na rynku brakuje specjalistów zajmujących się analizą danych, a ich pensje są jednymi z wyższych w branży IT (średnie zarobki w branży to ok. 6500 zł). Kończąc studia absolwenci będą jedną z pierwszych grup specjalistów dziedzinowych w Polsce.

„Najbardziej poszukiwane specjalizacje IT-kontraktorów w 2015 roku dotyczyć będą ekspertów z zakresu migracji, ponieważ na polskim i europejskim rynku w 2014 doszło i wciąż dochodzi do dużej ilości fuzji i przejęć właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. W związku z tym trendem wysoce pożądani będą specjaliści gotowi wesprzeć konsolidację i migrację danych, procesów czy aplikacji.

Poza tym niezmienną popularnością cieszyć się będą stanowiska związane z SAP (który pozostaje wciąż najpopularniejszym dostawcą oprogramowania biznesowego, ERP i hurtowni danych). Wyższe zarobki zarezerwowane będą dla tych ekspertów, którzy wyspecjalizują się w najnowszych trendach technologicznych, jak np. druk 3D, czy analiza danych oparta o sztuczną inteligencję.” Chip, „Zarobki i trendy w branży IT w 2015 roku

 „Portal DataJobs oszacował średnie wynagrodzenia początkujących badaczy danych w USA w granicach 50 tys. USD – 75 tys. USD. Ci, którzy pracują w branży dłużej mogą liczyć nawet na 150 tys. USD.

Wpływ na kształtowanie się pensji na takim poziomie ma ogólnoświatowy deficyt pracowników, ponieważ ciągle jest to stosunkowo młody i mało eksplorowany zawód. Według prognoz McKinsey Global Institute do 2020 roku deficyt Big Data Scientist w USA wyniesie blisko 1,5 mln nieobsadzonych miejsc pracy. Dlatego należałoby się spodziewać dalszego wzrostu płac. Jak bowiem donosi raport Gartnera do 2020 r. sieć zostanie zdominowana właśnie przez reklamę spersonalizowaną, jedno z wielu dzieci Big Data. Co ciekawe jeszcze w 2008 roku w sieci społecznościowej LinkedIn nie istniał żaden profil użytkownika, w którego zawodzie widniałoby Big Data. Za to w 2013 roku takich profili było już 3 440.”  Forbes, „Big Data jak czarna wołga, czyli kto i ile zarabia na danych w sieci.

„Chcesz mieć gwarancję pracy? Zostań informatykiem – oto jedna z udanych już recept na udaną karierę. Tymczasem coraz częściej mówi się, że w dobie informatyzacji, zastępowani przez komputery ludzie będą potrzebni do analizy ogromnych baz danych. – Wyzwaniem będzie nie ich posiadanie, ale tez umiejętne wykorzystanie, odnalezienie w danych – z pomocą różnych metod, łącznie z tzw. sztuczną inteligencją – powtarzających się wzorców w danych, które pozwalają przewidywać zachowania innych ludzi o podobnych cechach – mówi Marta Pawlak-Dobrzańska, Manager ds. Badań i Big Data w Grupa Pracuj.”   Natemat.pl, „To oni będą najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Analityk Data Mining – oto zawód przyszłości

 

Bądź atrakcyjny na rynku pracy! Wybierz studia unikatowe w skali kraju!

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.