Dyżury Dziekanów, Prodziekanów i Pełnomocników Dziekana

Dyżury Władz, Kierowników Studiów i Pełnomocników

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2020-2024

x

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

Prodziekan ds. finansowych

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

x

Sekretariat Dziekanów:

tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

Szczegółowe informacje: Harmonogram pracy pracowników administracji

W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem

x

English Version

Student’s Office

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2020/21

aaaaaaaa

x


Dyżury Kierowników Studiów i Pełnomocników

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2020-2024

 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Gabriela Adamczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

dr Maria Frontczak

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

dr Agnieszka Sibelska

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

dr hab. Dorota Bors, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

dr Justyna Walewska

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

dr Anna Łazińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

dr Aneta Tomaszewska

Pełnomocnik Dziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów ze szkołami

dr Wioletta Karpińska

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej

dr Dorota Klim