Dziekanat


Studenci studiów stacjonarnych powinni załatwiać wszelkie sprawy związane z tokiem studiów w dziekanacie, podczas trwania dyżuru.
W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalny jest e-mail.

W obu przypadkach student jest zobowiązany do pilnowania przebiegu swojej sprawy.


Full-time students should handle all matters related to their programme of study in the Dean’s Office during the office hours.
In exceptional cases, e-mail is acceptable.
In both cases, the student is required to keep on eye of their case.

 

Dziekanat jest czynny w godzinach: 

wtorek – czwartek  10.00-14.00

PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK – DZIEKANAT NIECZYNNY


Dziekanat studiów stacjonarnych (I i II stopnia)

Obsługa studentów wg Kierunków Studiów:


 • kierunek Informatyka I stopnia 
  • specjalność: Grafika komputerowa i projektowanie gier
 • kierunek Informatyka II stopnia
  • specjalności: Systemy informatyczne; Interaktywne media; Informatyka ogólna
 • Computer Science MA  Second Cycle Programme
  • specjalność: Informatyka w języku angielskim II stopień

mgr Agnieszka Górecka-Janowska, pok. A211 ,  tel. 042 635 59 45

agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl


 • kierunek Informatyka I stopnia
  • specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych; Informatyka ogólna
 • kierunek Analiza Danych I stopnia, studia licencjackie i inżynierskie

mgr Sylwia Zajdler- Skonieczna  pokój nr A 210,    tel. 42 635 59  52

sylwia.zajdler@wmii.uni.lodz.pl


 • kierunek Analiza danych II stopnia
 • Computer Science First Cycle Programme – surnames from A to O

  • specjalność: Informatyka w języku angielskim  I stopień
 • Erasmus and Mobility student service

mgr Joanna Granowska-Pakosz, pok. A210,   tel. 042 635 59 52

joanna.granowska@wmii.uni.lodz.pl


 • Computer Science First Cycle Programme – surnames from P to Z

  • specjalność: Informatyka w języku angielskim  I stopień
 • kierunek Matematyka I stopnia
 • kierunek Matematyka II stopnia

mgr Marietta Matusiak, pok. A210,   tel. 042 635 59 52

marietta.matusiak@wmii.uni.lodz.pl


Dziekanat studiów niestacjonarnych
kierunek INFORMATYKA, ANALIZA DANYCH i MATEMATYKA
studia I-go i II-go stopnia

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK  I PIĄTEK NIECZYNNE
WTOREK  –  CZWARTEK 10:00 – 14:00
SOBOTA 09:30 – 13:30 (w wyznaczone dyżury)* – dyżury mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać informacje przed przyjazdem na Wydział

* 26 II, 05 III, 26 III, 23 IV, 14 V oraz 11 VI

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

Dziekanat studiów doktoranckich
studia doktoranckie w zakresie matematyki
środowiskowe studia doktoranckie w zakresie informatyki

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK NIECZYNNE
WTOREK  –  CZWARTEK 10:00 – 14:00

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl


Plany zajęć i rejestracja na przedmioty – studia stacjonarne

Dziękujemy za otrzymywane maile. Prosimy o cierpliwość ponieważ odpowiadamy na nie w kolejności ich napływania. Dla przyspieszenia załatwienia spraw prosimy zachowywać ciągłość korespondencji i podawać w niej swój numer indeksu, kierunek studiów, specjalność i rok. Obsługujemy sprawy planów zajęć i rejestracji na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych. W sprawach toku studiów należy się kontaktować z Dziekanatem, z osobami zajmującymi się Państwa kierunkiem studiów i specjalnością. Na skróty: przedmioty do wyboru; programy studiów I stopnia i II stopnia; plany zajęć studia stacjonarne; wzory podań.

Thank you for your emails. We ask you for your patience as we replay to them in order that we received them. To speed up the process, please maintain the continuity of correspondence and provide your student`s number, field of study, specialization, year of study. We handle the schedules and registration for elective courses for full-time studies. In matters related to the course of study, please contact the person dealing with your field of study and specialization at the Dean’s Office. Shortcuts: elective courses ; study programs; class schedules; document templates; more on our web page in english.

 

pok. A228,  tel. 042 635 59 31 

kontakt:  plan@wmii.uni.lodz.pl

Zapisy na przedmioty do wyboru, przedmioty powtarzane (warunki), zapisy na seminaria, projekty dyplomowe i zespołowe;

Inne sprawy związane z planem i obsadą zajęć   należy zgłaszać mailowo na powyższy adres.

 

dyżur dla studentów: wtorek-czwartek – godz.10.00 – 14.00

PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK – DZIEKANAT NIECZYNNY

 

mgr Żaneta Jędrzejczak   zaneta.jedrzejczak@wmii.uni.lodz.pl

mgr Elżbieta Kwiatkowska elzbieta.kwiatkowska@wmii.uni.lodz.pl  (Zastępca Kierownika Dziekanatu)KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Katarzyna Zapotoczna, pok. A214,   042 635 5943

poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00

katarzyna.zapotoczna@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.