Materiały dla Wykładowców

Materiały do przekazania studentom:

Nauka w Moodle (PL)
Nauka w Moodle (EN)
Nauka w Teams (PL)
Nauka w Teams (EN)

Prawa autorskie w sieci:
Art. 27 Ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Lex Lege)
Interpretacja Art. 27 — dozwolony użytek w edukacji (Centrum Cyfrowe)

Wideokonferencje i komunikacja synchroniczna:
Instrukcja obsługi programu do wideokonferencji Microsoft Teams (YouTube UŁ)
Microsoft Teams — instrukcja w formacie .pdf (UŁ)
Zasady pracy zdalnej w formacie .pdf (UŁ)
Poradnik pracy zdalnej (YouTube UŁ)

Wideo samouczki:
Jak nagrywać i udostępniać prezentacje w PowerPoint (Wydział Filologiczny)
Nagrywanie filmów (z prezentacji) i dzielenie się nimi przez Moodle/Office 365 (Wydział Filologiczny)
Sprawdzanie prac pisemnych i przesyłanie informacji zwrotnej — Moodle + Office 365 (Wydział Filologiczny)

Obsługa platformy Moodle:
Praca z Moodle — pierwsze kroki (udostępnianie kursu + rejestracja studentów) (UŁ)
Samouczek (klucz dostępu: PWUL) (UŁ)
Moodle FAQ (Wydział Filologiczny)
Tworzenie testów w Moodle (UŁ)
Dziennik ocen w Moodle (UŁ)
Import treści do nowych kursów (Wydział Filologiczny)

Cześć materiałów udostępniona dzięki uprzejmości Wydziału Filologicznego UŁ

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.