Harmonogram pracy pracowników administracji WMiI

Pracownicy administracji WMiI UŁ pracują w systemie stacjonarnym.