JLU Virtual International Programme (VIP) – Winter Semester 2022/23

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy informację o kolejnej edycji Virtual International Programme (VIP) w Uniwersytecie Justus-Liebig w Giessen w Niemczech oferowana w semestrze zimowym 2022/2023.

 VIP (Virtual International Programme) to oferta JLU Giessen kierowana do studentów uczelni partnerskich, w tym UŁ, zainteresowanych wymianą doświadczeń online.

 Udział w Virtual International Programme na JLU jest bezpłatny dla studentów uczelni partnerskich.

 Studenci mają możliwość wyboru jednego lub kilku seminariów oraz wykładów z różnorodnego katalogu kursów oferowanych online: https://www.jlu-digitalcampus.de/vip
Oferta obejmuje ponad 40 przedmiotów z 10 wydziałów JLU na poziomie licencjackim i magisterskim, prowadzonych w różnych językach.

Po ukończeniu wirtualnego semestru wymiany studenci otrzymają Transcript of Records z JLU.

Aby mieć uznane punkty ECTS za wybrany przedmiot lub przedmioty, należy wcześniej skontaktować się z koordynatorem Erasmus+ / ECTS na kierunku, który ustali przystawalność efektów uczenia się wybranego przedmiotu.

 Termin zgłoszeń do udziału w programie VIP: 15 sierpnia 2022 roku: https://www.jlu-digitalcampus.de/how-to-apply/apply-for-virtual-international-programme

 Kursy rozpoczynają się w połowie października 2022 roku.

 Szczegóły oraz informacje odnośnie oferty kursów i procesu aplikacji dostępne są w załączeniu oraz poprzez kontakt z:

 Justus Liebig University Giessen, International Office, Mobility Team

VIP@admin.uni-giessen.de

Tel.: +49 641-99 12131/32

 JLU Virtual International Programme (VIP) – Winter Semester 2022_23

Gorąco zachęcamy!

 Z poważaniem,

Biuro Współpracy z Zagranicą/ International Relations Office

Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz

ul. Uniwersytecka 3
90-137 Łódź
tel. +48 (042) 635 42 36
W: uni.lodz.pl
FB: facebook.com/polishuniversity

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.