Matematyka moja pasja

Konkurs Matematyka moja pasja ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody.

Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W kategorii dla gimnazjalistów współorganizatorem konkursu jest także Łódzki Kurator Oświaty (laureaci konkursu otrzymują punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych).

Od edycji 2012/2013 konkurs zyskał znaczące wsparcie, gdyż partnerem strategicznym została firma Ericpol. Odbyło się już 5 edycji konkursu MMP.

Zapraszamy też do polubienia nas na Facebooku: https://www.facebook.com/MatematykaMojaPasja.

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.