O Wydziale

WMiI

Historia nauczania matematyki na UŁ sięga 1945, dekret powołujący Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przewidywał, że uczelnia składać się będzie z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. W roku 1951, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wydziela się Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, i pozostaje Wydział Matematyki Fizyki i Chemii. W roku 1996, w wyniku wydzielenia części katedr powstały Wydział Matematyki oraz Wydział Fizyki i Chemii UŁ. Dopiero w 2007 roku Wydział Matematyki zmienił nazwę na Wydział Matematyki i Informatyki, chociaż informatyków kształcił już od lat 90-tych, jako specjalność na kierunku Matematyka, a kierunek Informatyka powstał w 2001 roku.

WMiI posiada profesjonalną kadrę naukowo – dydaktyczną. Spośród 104 pracowników, aż 25 to samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie i doktorzy habilitowani. Wysoki poziom kadry Wydziału umożliwia prowadzenie nie tylko studiów licencjackich i magisterskich, ale również doktoranckich i podyplomowych. Pracownicy naukowi WMiI prowadzą badania prawie we wszystkich dziedzinach matematyki i wielu informatyki.

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ ma bardzo dobrą bazę lokalową: wiele sal wykładowych, pracownie audiowizualne, rozbudowana infrastrukturę informatyczna. Do dyspozycji studentów oddanych jest 9 pracowni komputerowych oraz dodatkowa informatyczna pracownia obrazu i dźwięku. Do pracy indywidualnej udostępniona jest jedna z pracowni oraz komputery na korytarzach. Studenci Wydziału mają także możliwość pracy na prywatnych komputerach przenośnych w sieci przewodowej lub wi-fi. Nasz budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Budynek jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd dla wózków oraz windę.

Przy Wydziale Matematyki i Informatyki od 2012 roku działa Rada Biznesu, dzięki której ściślej współpracujemy z pracodawcami z regionu łódzkiego, m.in. z największymi firmami IT z Łodzi. Dzięki tej współpracy studenci uczeni są najnowszych trendów w informatyce, uczestniczą w praktykach i stażach, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

Na Wydziale odbywa się wiele ciekawych wolnych wykładów, imprez, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami firm. Wydział jest posiadaczem licencji MSDNA, w ramach której studenci mogą nieodpłatnie instalować na komputerach prywatnych oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w ramach tej licencji.

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ posiada bogaty księgozbiór o tematyce matematycznej i informatycznej (ok. 39 tys. vol.), a także wiele tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka oferuje dostęp on-line do wielu czasopism oraz do bazy „Mathematical Reviews”.

Na terenie Wydziału znajduje się bufet, w którym można zarówno zjeść małe co nieco, jak i zamówić obiad, a w czasie przerw można odetchnąć na ławeczce na przytulnym patio.

 

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.