Ogólnopolski konkurs im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę magisterską z zastosowań matematyki

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej otwiera III edycję Konkursu im. Mariana Rejewskiego
o nagrodę Rektora Politechniki Łódzkiej na najlepszą pracę magisterską z matematyki stosowanej.

Pula nagród wynosi 6000 zł.

Prace na III Konkurs można składać do 31 stycznia 2023 roku. W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów magisterskich wszystkich polskich uczelni, którzy obronili dyplom w roku 2022 w zakresie matematyki i jej szeroko pojętych zastosowań. Warunki udziału w Konkursie określa regulamin Konkursu.

Regulamin Konkurs im. M. Rejewskiego

Wniosek Konkurs im. M. Rejewskiego

Więcej informacji

Konkurs im. Mariana Rejewskiego

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.