Promocje doktorskie i habilitacyjne

26 maja 2022 roku w Pałacu Biedermana odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Wśród promowanych znalazło się dwoje matematyków:

dr hab. Dariusz Wardowski z naszego Wydziału

oraz

dr hab. Justyna Szpond z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.