Rada Biznesu przy Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ

Rada Biznesu przy Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ została powołana na spotkaniu w dn. 10 maja 2012 r.  z udziałem przedstawicieli 17 firm (ABB, Accenture, Aegon, AMG (obecnie ATOS), Citi, BMS, BRE Bank, COMARCH, Cybercom, Ericpol (obecnie Ericsson), Infosys, Katana Konsulting, Proton Relations, Rule Financial (obecnie GFT), Urząd Statystyczny  w  Łodzi, Teleca Poland, Transition Technologies).

Pierwszym przewodniczącym Rady Biznesu był prof. dr hab. Tadeusz Krasiński.

Jej celem jest ułatwienie i sformalizowanie kontaktów pomiędzy środowiskiem biznesowym a Wydziałem. Obecnie w skład Rady Biznesu wchodzą zarówno firmy branży IT, jak i banki czy instytucje finansowe.

Proponowane płaszczyzny współpracy

Inwestycja w przyszłych pracowników firm

 • Praktyki zawodowe dla studentów kierunku matematyka, informatyka i analiza danych.
 • Spotkania ze studentami in „Piątkowe wykłady ekspercie”. Są to cykliczne spotkania
  z naszymi studentami, w trakcie których firmy z Rady Biznesu mają okazję zaprezentować krótki wykład związany z technologiami informatycznymi wykorzystywanymi w codziennej pracy, przedstawić ewentualne oferty pracy, a także wymagania stawiane kandydatom, czy przedstawić ogólny proces rekrutacji.
 • Prace dyplomowe przygotowywane wspólnie z pracownikami firm. Opiekunem pracy jest nasz pracownik, jednak pewne jej fragmenty (lub cała praca) powstaje przy współudziale specjalistów z firmy. Może to być na przykład zaangażowanie dyplomanta w konkretny projekt realizowany w firmie z zachowaniem zasad poufności i polityki bezpieczeństwa.

Wsparcie dydaktyczne Wydziału

 • Przedmioty firmowe realizowane przez specjalistów z firm. Stroną formalną zajęć zajmuje się nasz pracownik (kwestie organizacyjne, zaliczenie itp.) Przedstawiciel firmy jedynie prowadzi zajęcia.
 • Mikrokursy – dwu lub czterogodzinne spotkania ze studentami w ramach istniejącego przedmiotu, w trakcie których specjalista z firmy realizuje ciekawe zagadnienie związane
  z tematyką zajęć.
 • Konsultacje przy tworzeniu i modyfikacji programów studiów.

Inwestycja w kadry Wydziału

 • Udział specjalistów z firm w seminariach naukowych.
 • Szkolenie dla pracowników.

Współpraca naukowa

 • Wspólne wnioskowanie o granty na realizację zadań B+R.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami.
 • Pomoc w realizacji zadań, w których konieczna jest wiedza naukowa (m.in. w ramach współpracującego z Wydziałem Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych (CAMiNO).

Korzyści dla firm

 • Nieodpłatna pomoc przy rekrutacji pracowników.
 • Promocja projektów realizowanych przez firmy poprzez dostęp do naszych kanałów informacyjnych (FB, strona internetowa, itp.) oraz przestrzeni reklamowej w budynku Wydziału.
 • Członkostwo w Radzie Biznesu jest bezpłatne.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.