Uchwały Rady Wydziału i Zarządzenia Dziekana

Uchwała nr 69 RWMiI z dn. 23.02.2022 w sprawie prac magisterskich w KIS.

Uchwała RW nr 69 – prace magisterskie w KIS

...Read More »

Uchwała nr 68 RWMiI z dn. 23.02.2022 w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Frątczaka na stanowisku wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej UŁ.

Uchwała RW nr 68 – zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w KIS

...Read More »

Uchwała nr 67 RWMiI z dn. 19.01.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie recenzji pracy magisterskiej przygotowywanej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora.

Uchwała RW nr 67 – recenzent ze stopniem doktora pracy magisterskiej

...Read More »

Uchwała nr 66 RWMiI z dn. 19.01.2022 w sprawie zatwierdzenia regulacji wydziałowych dotyczących toku studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ wynikających Regulaminu studiów w UŁ.

Uchwała RW nr 66 – regulacje wydziałowe wynikajace z Regulaminu studiów w UŁ

...Read More »

Uchwała nr 65 RWMiI z dn. 19.01.2022 w sprawie wytycznych dotyczących procesu dyplomowania na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ od roku akademickiego 2022/2023.

Uchwała RW nr 65 – wytyczne dotyczące procesu dyplomowania na WMiI 22_23

Załącznik-nr-1-do-Uchwały-RW-nr-65-z-dn.-19.01.2022r.-strona-tytułowa-pracy-dyplomowej

Załącznik-nr-2-do-Uchwały-RW-nr-65-z-dn.-19.01.2022r Zagadnienia AD I st.

Załącznik-nr-3-do-Uchwały-RW-nr-65-z-dn.-19.01.2022r Zagadnienia AD II st.

Załącznik-nr-4-do-Uchwały-RW-nr-65-z-dn.-19.01.2022r Zagadnienia Inf. I st.

Załącznik-nr-5-do-Uchwały-RW-nr-65-z-dn.-19.01.2022r Zagadnienia Inf. II st.

Załącznik-nr-6-do-Uchwały-RW-nr-65-z-dn.-19.01.2022r Zagadnienia Mat. I st.

Załącznik-nr-7-do-Uchwały-RW-nr-65-z-dn.-19.01.2022r Zagadnienia Mat. II st.

...Read More »

Older Entries »