Władze Wydziału


 

Władze

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

kadencja 2020-2024

x


 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: grazyna.horbaczewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

Dyżur: wtorki w godz. 12.00 – 14.00

*

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: monika.bartkiewicz@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 209

Dyżur: czwartek 6 października 2022 r. w godz. 14.30 – 15.15

Terminy kolejnych dyżurów zostaną ustalone po 3 października br.

 *

Prodziekan ds. finansowych

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: marek.smietanski@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

Dyżur: wtorki w godz. 12.15 – 13.45

*

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 5888, e-mail: aleksandra.orpel@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A218

dyżury:

21 września 2022 (środa) w godz. 8.30-10.00 
27 września 2022 (wtorek) w godz. 10.45-12.15

*

Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 5868, e-mail: marek.majewski@wmii.uni.lodz.pl,  pok. C 204

 

xxx

x

 Sekretariat:
Katarzyna Zapotoczna

tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem

*

 Secretariat:
Katarzyna Zapotoczna

tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

In student matters, please contact with Student’s Office

 


X

Kierownicy Studiów i Studium, Pełnomocnicy, Komisje, Rady i Zespoły

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

(kadencja 2020 – 2024)

 


 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malgorzata.filipczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: wtorek godz. 12.00-14.00

 

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malgorzata.filipczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: wtorek godz. 12.00-13.00; czwartek godz. 16.00-17.00

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

w tym: Rada Szkoły w dyscyplinie matematyka:

 • prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
 • dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ

 

Doktorancka Komisja Stypendialna

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ – Przewodnicząca

prof. dr hab. Paweł Walczak

dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ

mgr Patrycja Rychlewicz – przedstawiciel doktorantów

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: wtorek godz. 12.30-14.00 oraz soboty zjazdowe zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika (pod adresem: https://imul.math.uni.lodz.pl/~adamczyk/)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla Studiów Niestacjonarnych

dr Agnieszka Vizvary

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: agnieszka.vizvary@wmii.uni.lodz.pl pok. A 316

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: maria.frontczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 324

dyżur: poniedziałek godz. 12.00-14.00

x

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: agnieszka.sibelska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: poniedziałek godz. 10.30-12.00

a

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych oraz dla kierunku Informatyka, specjalność informatyka w języku angielskim

dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: justyna.walewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 333

dyżur: czwartek godz. 12.15-13.45. Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów są zamieszczane na stronie pracownika (pod adresem: imul.math.uni.lodz.pl/~walewska).

 

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. studiów w języku angielskim

dr hab. Dorota Bors, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: dorota.bors@wmii.uni.lodz.pl, pok. C 218

Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów są zamieszczane na stronie pracownika (pod adresem: imul.math.uni.lodz.pl/~bors)

 

Pełnomocnik  Dziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal.zdunczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. B207

dyżur: wtorek 14.00-15.00 i środa 14.00-15.00

a

Pełnomocnik  Dziekana ds. przygotowywania planu zajęć dla studiów stacjonarnych 

dr Agata Półrola

tel.: +48 42 635 58 92, e-mail: agata.polrola@wmii.uni.lodz.pl, pok. B 208

a

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 318

dyżur: wtorek 12.00-14.00

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej

dr Dorota Klim

tel.: +48 42 635 59 15, e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327

dyżur: czwartek 12.00-14.00

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy naukowo-dydaktycznej z Ukrainą

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

tel. +48 42 635 58  78, e-mail: andrzej.nowakowski@wmii.uni.lodz.pl, pok. A414

 

Wydziałowy Koordynator projektu “Promoting the academic dimension of Erasmus+”

dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 318

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: aneta.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 316

dyżur: wtorek godz 18.00-19.30

 

Wydziałowa Komisja ds. wyjazdów nauczycieli akademickich WMiI UŁ w ramach programu Erasmus

dr Anna Łazińska – Przewodnicząca

dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

prof. dr hab. Paweł Walczak

 

Wydziałowa Komisja ds. rekrutacji studentów WMiI UŁ w ramach programu Erasmus

dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska, prof. UŁ – Przewodnicząca

dr Anna Łazińska

dr Elżbieta Motyl

a

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Wioletta Karpińska

tel.: +48 42 635 59 30, e-mail: wioletta.karpinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 425

dyżur: poniedziałek godz. 14.00-16.00 oraz soboty zjazdowe zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika (pod adresem: https://imul.math.uni.lodz.pl/~karpinw/)

 

Opiekunowie kierunkowi studenckich praktyk zawodowych:

 • kierunek matematyka i analiza danych – dr Wioletta Karpińska
 • kierunek informatyka – dr Robert Kowalczyk i dr Dorota Klim

 

Opiekunowie kierunkowi zawodowych praktyk studenckich pedagogicznych:

 • dr Ewa Korczak – Kubiak
 • dr Andrzej Rychlewicz

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia nauczycieli

dr Anna Loranty

tel.: +48 42 635 5883, e-mail: anna.loranty@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 230

 

Zespół ds. współpracy ze szkołami

dr Krzysztof Kaniowski – Pełnomocnik Dziekana ds. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

dr Renata Wiertelak – Pełnomocnik Dziekana ds. Pikniku Naukowego w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz Pełnomocnik Dziekana ds. programu “Zdolny uczeń – świetny student”

dr Andrzej Rychlewicz – Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji konkursu “Matematyka – Moja Pasja”

dr Andrzej Rogowski – Koordynator ds. Uniwersytetu Zawsze Otwartego

dr Radosław Matusik – Pełnomocnik Dziekana ds. patronatów nad klasami w szkołach

dr Wioletta Karpińska – pełnomocnik ds. kontaktów ze szkołami

 

Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu

dr Ewa Korczak – Kubiak

tel.: +48 42 635 58 83, e-mail: ewa.korczak@wmii.uni.lodz.pl ,  pok. A 230

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Analiza Danych i Data Mining

dr Sebastian Sakowski

tel. 48 42 635 5927, e-mail: sebastian.sakowski@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 325

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych 

W roku akademickim 2020/2021 studia zawieszone.

dr Michał Bleja

tel. 48 42 635 5866, e-mail: michal.bleja@wmii.uni.lodz.pl, pok. C121

 

Kierownik Podyplomowego Studium Informatyki

prof. dr hab. Stanisław Goldstein

tel.: +48 42 635 58 89, e-mail: stanislaw.goldstein@wmii.uni.lodz.pl, pok. B 202

 

Koordynator ds. infrastruktury sieciowej i serwerów

dr Mariusz Frydrych

 

Lokalny Administrator Systemów Informatycznych

tel.:  + 48 42 635 5893 , pok. C 217

 

Komisja Oceniająca Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ – Dziekan WMiI UŁ – przewodnicząca
dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr Monika Bartkiewicz – Prodziekan ds. kształcenia i studentów
prof. dr hab. Ryszard Pawlak

prof. dr hab. Stanisław Spodzieja

prof. dr hab. Marcin Studniarski

prof. dr hab. Paweł Walczak

dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska, prof. UŁ

dr hab. Dariusz Wardowski
dr Rafał Kamocki
prof. dr hab. Andrzej Łuczak – Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”
dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ – Przedstawiciel ZNP

Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. Stanisław Goldstein – Przewodniczący

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ

dr Monika Bartkiewicz

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ

dr Witold Budzisz

dr Marek Badura

dr Piotr Cybula

dr Dariusz Doliwa

dr Krzysztof Kaniowski

dr Anna Loranty

dr Aneta Tomaszewska

mgr Katarzyna Zapotoczna

Patryk Psut – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. badań naukowych

prof. dr hab. Paweł Walczak – Przewodniczący

dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ

prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk

prof. dr hab. Stanisław Goldstein

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

prof. dr hab. Marcin Studniarski

prof. dr hab. Władysław Wilczyński

Wydziałowa Komisja ds. dyplomowania

dr hab. Kamil Niedziałomski, prof. UŁ – Przewodniczący

dr Monika Bartkiewicz

dr Witold Budzisz

dr Małgorzata Ciska-Niedziałomska – Sekretarz

dr Dariusz Doliwa

dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ

dr Sebastian Wojczyk

Łukasz Toma – przedstawiciel studentów

Zespól Redakcyjny Folia Mathematica

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski – redaktor naczelny

dr Piotr Fulmański – sekretarz

dr Robert Plebaniak – sekretarz ds. technicznych

Rada Biznesu przy WMiI UŁ (członkowie z ramienia Wydziału)

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ – Przewodniczący

dr Sebastian Sakowski – Wiceprzewodniczący

dr Monika Bartkiewicz

dr Robert Plebaniak – Koordynator ds. współpracy z firmą Focus Telecom Polska Sp. z o.o.

dr Robert Kowalczyk – Koordynator ds. współpracy z firmą Transitions

prof. dr hab. Stanisław Goldstein

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

prof. dr hab. Ryszard Pawlak

prof. dr hab. Stanisław Spodzieja

dr hab. Jacek Hejduk, prof. UŁ

dr Michał Bleja

dr Piotr Cybula

dr Piotr Fulmański

dr Wioletta Karpińska

Zespół ds. współpracy z otoczeniem biznesowym

dr Tomasz Rodak – Koordynator ds. Łódzkich Dni Informatyki

dr Andrzej Rogowski – Pełnomocnik Dziekana ds. Absolwentów

dr Artur Lipnicki – Koordynator promocji audiowizualnej

dr Piotr Cybula – koordynator ds. Testu Informatyków

Zespół ds. promocji w mediach internetowych

dr Wojciech Horzelski – Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji strony internetowej wydziału

dr Mariusz Jarocki – Koordynator ds. mediów społecznościowych

dr Rafał Zduńczyk – Koordynator ds. mediów internetowych w języku angielskim

dr Adam Bartoszek – administrator wydziałowej strony internetowej w języku angielskim oraz konsultant ds. tłumaczeń w języku angielskim

Zespół ds. kierunku studiów Analiza Danych I i II stopnia oraz kierunku Matematyka II stopnia – specjalność zastosowanie metod matematycznych w analizie danych i kierunku Informatyka – specjalność zastosowanie metod informatycznych w analizie danych

dr hab. Tadeusz Antczak, prof. UŁ

dr Witold Budzisz

dr Monika Bartkiewicz

dr Piotr Fulmański

dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ

dr Sebastian Sakowski

dr Aneta Tomaszewska

Zespół ds. specjalności Matematyka finansowa i aktuarialna

dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ – przewodniczący

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ

dr Witold Budzisz

dr Sebastian Lindner

dr Tomasz Rodak

dr Aneta Tomaszewska

dr Rafał Wieczorek

 

Opiekun Koła Inicjatyw Artystycznych

dr Agnieszka Vizvary


 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Rektorskich

Aktualne informacje na temat kadencji 2020-2024 na stronie UŁ.

*


 

Komisja do spraw badań naukowych

dr hab. Grażyna Horbaczewska

 

Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Komisja do spraw dydaktycznych i spraw studenckich

dr Monika Bartkiewicz

 

Komisja do spraw programu ERASMUS

dr Anna Łazińska

 

Komisja mieszkaniowa

dr hab. Jacek Hejduk, prof. UŁ

 

Komisja pojednawcza

 

Komisja do spraw Regulaminu Studiów

dr Monika Bartkiewicz

 

Komisja do spraw studiów doktoranckich

 

Komisja do spraw bioetyki badań naukowych

 

 


 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Senackich

kadencja 2020-2024

*


 

Uczelniana Komisja Wyborcza

dr hab. Andrzej Biś, prof. UŁ

 

Komisja statutowa i organizacyjna

dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ

 

Komisja Ekonomiczna

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ

 

Komisja do spraw kadrowych

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ

 

Odwoławcza Komisja Oceniająca

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

 

Pozawydziałowa Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Andrzej Biś, prof. UŁ

dr Sebastian Lindner

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

prof. dr hab. Marcin Studniarski

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk

 

Uczelniana Komisja Oceniająca

 

Zespół ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 


 

Przedstawiciele Wydziału w pozostałych Komisjach UŁ

Aktualne informacje na temat kadencji 2020-2024 na stronie UŁ.

*


 

Rada wydawnicza

 

Rada biblioteczna

prof. dr hab. Andrzej Łuczak

 

Komisja do spraw rozstrzygania konkursów na najlepszy podręcznik akademicki

prof. dr hab. Władysław Wilczyński

 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia UŁ

dr Aneta Tomaszewska

 

Zespół do spraw strategii UŁ

 

Komisja Godności Honorowych

 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka

 • dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ – Przewodnicząca
 • dr hab. Antczak Tadeusz, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Banaszczyk Wojciech
 • dr hab. Biś Andrzej, prof. UŁ
 • dr hab. Bors Dorota, prof. UŁ
 • dr hab. Filipczak Małgorzata, prof. UŁ
 • dr hab. Hejduk Jacek, prof. UŁ
 • dr hab. Idczak Dariusz, prof. UŁ
 • dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ
 • dr hab. Majewski Marek, prof. UŁ
 • dr hab. Kamil Niedziałomski, prof. UŁ
 • dr hab. Orpel Aleksandra, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Spodzieja Stanisław
 • prof. dr hab. Zagrodny Dariusz

 

Władze Uniwersytetu Łódzkiego

Aktualne informacje na temat kadencji 2020-2024 na stronie UŁ.

*


Rektor UŁ – Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Prorektor ds. nauki – Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Prorektor ds. współpracy z zagranicą – Prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem – Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Prorektor ds. rozwoju – Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

Kanclerz UŁ – Mgr Kamila Szcześniak

Zastępca Kanclerza UŁ ds. socjalnych i ogólnych – Dr Jarosław Grabarczyk

Zastępca Kanclerza UŁ ds. technicznych – Mgr inż. Jan Rydz

Kwestor UŁ – Donat Kazimierz Kałuża

 

Senat UŁ

Przedstawiciele Wydziału wchodzący w skład Senatu:

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
 • dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ

Pozostali nauczyciele akademiccy – przedstawiciele wydziałów:

 • dr Marek Badura

 

Pełnomocnicy Rektora UŁ

 

Rada Uczelni UŁ

 

Kolegium ds. nauki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Przedstawiciele Wydziału wchodzący w skład Kolegium ds. nauki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ
 • prof. dr hab. Andrzej Nowakowski dyscyplina informatyka, głos doradczy