Wybierz studia z przyszłością

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra (23 samodzielnych pracowników naukowych i 75 doktorów), kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera.

STUDIA

Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe.

WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia:

Analiza Danych – studia inżynierskie (nowy kierunek uruchomiony w roku akademickim 2015/16)

Matematyka

 • Matematyka finansowa i aktuarialna
 • Nauczanie matematyki i informatyki
 • Teoretyczna
 • Analiza finansowa
 • Ogólna

Informatyka

 • Grafika komputerowa i projektowanie gier
 • Sieci komputerowe i przetwarzanie danych
 • Logistyka z systemami informatycznymi

Informatyka – studia w języku angielskim (Computer Science)

WMiI ma też 3 kierunki na II stopniu:

Matematyka

 • Matematyka finansowa i aktuarialna
 • Nauczanie matematyki
 • Analiza finansowa
 • Teoretyczna
 • Ogólna

Informatyka

 • Systemy informatyczne
 • Interaktywne media

Informatyka – studia w języku angielskim (Computer Science)

Wspólnie z innymi wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego WMiI proponuje też Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze oraz Geoinformację.

WMiI prowadzi również studia niestancjonarne.

Przy WMiI działa od 2012 roku Rada Biznesu (m.in. tacy partnerzy jak: ABB, ACCENTURE SERVICES, AEGON, AMG.net, AVIVA, Citi, CMF ERICPOL, MBank, GFT), dzięki której wydział współpracuje z pracodawcami z regionu łódzkiego. Dzięki tej kooperacji studenci uczestniczą w praktykach i stażach, wykładach prowadzonych przez praktyków, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

Na Wydziale działa aktywnie Samorząd Studencki oraz koła naukowe:

 • Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy (TRIADA)
 • Studenckie Centrum Informatyczne (SCI),
 • Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki (SFM),
 • Studenckie Koło Naukowa MAKLER.

Dzięki studiom na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ można zdobyć poszukiwany i dobrze płatny zawód m.in. taki jak informatyk – specjalista ds. sieci komputerowych i baz danych, grafik komputerowy, programista, analityk finansowy, aktuariusz czy logistyk. Od 2015 roku WMiI będzie kształcić też analityków danych, specjalistów od Big Data na kierunku Analiza Danych – studia inżynierskie. Takich specjalistów szukają banki, firmy ubezpieczeniowe, centra logistyczne, firmy informatyczne i duże zakłady produkcyjne. Można również po studiach na WMiI pracować w szkole lub na uczelni. Kilku naszych studentów już w czasie studiów zdało wszystkie egzaminy i teraz pracują, jako Aktuariusze. Większość studentów Informatyki znajduje pracę jeszcze w czasie studiów.

Studia prowadzone są w oparciu o system punktów ECTS, studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS+ m.in. w Hiszpanii, Dani, Francji, Szwecji, Czech, Portugali, Niemczech, czy Turcji. Również u nas uczy się spore grono studentów z tych i innych krajów.

Dzięki systemowi punktowemu ECTS od drugiego (na Analizie Danych od pierwszego) roku studiów studenci mogą wybierać część przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Matematyki i Informatyki UŁ najwyższą, wyróżniającą, ocenę za prace, nad jakością kształcenia.

INFRASTRUKTURA

WMiI posiada bardzo dobrą bazę lokalową: sale wykładowe, również audiowizulne, pracownię obróbki obrazu i dźwięku, 9 pracowni komputerowych, nowoczesną aulę, bibliotekę i bufet. Budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Studenci wszystkie zajęcia poza sportowymi odbywają w jednym miejscu. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki patio, studenci na przerwach mogą korzystać w słoneczne dni ze świeżego powietrza.

Studenci na WMiI korzystają z akademików (najbliższy dom studencki tuż przy wydziale), stypendiów socjalnych i za osiągnięcia naukowe. Mają dostęp do nowoczesnej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, korzystają z szerokiej oferty zajęć sportowych i uroków życia studenckiego w Łodzi.

PROJEKTY UE

WMiI od wielu lat realizuje projekty finansowane z UE i będzie się starał o kolejne:

 • W roku akademickim 2014/15 studenci trzeciego roku studiów I stopnia i drugiego roku na studiach II stopnia korzystali z płatnych staży i praktyk w ramach projektu „Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki UŁ”, staże odbywały się głównie u naszych partnerów z Rady Biznesu.
 • Od roku 2013/ 2014 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ kształci na specjalności Informatyka w j. angielskim w ramach projektu finansowanego z funduszy UE : „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców. Szczegóły: infogeolog.uni.lodz.pl
 • Od 2009 roku do 2014 roku studenci byli objęci programem: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”, dzięki czemu najlepsi otrzymywali dodatkowe stypendia, a wszyscy mogli korzystać z zajęć dodatkowych i obozów naukowyc. Oznacza to, że WMiI kształci w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i Europie.

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.