Zmiana harmonogramu egzaminów dla studentów I roku DLI (wrzesień 2022)

Informujemy, że na stronie Wydziału został zamieszczony zaktualizowany plik z wrześniowymi terminami egzaminów dla studentów I roku DLI .

Copyright © 2023 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.