Zmiany dyżurów

 • Katedra Algorytmów i Baz Danych

– dyżur dr Aleksandry Stasiak w okresie sesji zimowej: wtorek 24.01.2023, w godz. 10:30-12:00,  w środę 01.02.2023, w godz. 11:00-12:30

– dyżury dr hab. Liudmyly Koliechkiny, prof. UŁ w dniach: 24.01.2023 i 31.01.2023 są odwołane

 •  Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
 • Katedra Analizy Nieliniowej
  – najbliższe dyżury dr Roberta Kowalczyka:

  • 22.09.2022 w godz. 12.00-14.00;
  • 29.09.2022 w godz. 12.00-14.00
   – najbliższe dyżury dr Wioletty Karpińskiej:
  • 19.09.2022 w godz. 12-14,
  • 28.09.2022 w godz. 12-14 -> dyżur przełożony na 29.09.2022 w godz. 12-14

– dyżur prof. dr hab. Kazimierza Włodarczyka w okresie sesji letniej: wtorek 10.00-12.00
– dyżur dr hab. Dariusza Wardowskiego, prof. UŁ w okresie sesji letniej: środa, godz. 8.30-10.00.

 • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych
  – dyżur dr Beaty Osińskiej-Ulrych w okresie sesji letniej: wtorek 9.00-10.30
 • Katedra Funkcji Rzeczywistych
 • Katedra Geometrii

– dyżur dr Macieja Czarneckiego w dniu 19.01.2023 odbędzie się w sposób zdalny.

 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

– dyżury dr Agnieszki Vizvary we wrześniu 2022r.: 30.09.2022r., godz. 10.30-12.00

 • Katedra Informatyki Stosowanej

Aktualne dyżury dr Agaty Połroli na stronie: https://imul.math.uni.lodz.pl/~polrola

 • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki
  • dyżur dr A. Loranty w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 – czwartek 9-10.30
 • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

– dyżur dr Elżbiety Motyl w okresie sesji zimowej: czwartek 26.01.2023 i wtorek 31.01.2023 w godz. 11:00-12:30

– dyżur prof. Dariusza Idczaka w dniu 19.01.2023 r. odbędzie się przez MS Teams.

 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki